top of page

DASAR PRIVASI

Apakah maklumat yang kami kumpulkan?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mengisi borang.

Apabila mengisi borang di laman web kami, mengikut kesesuaian, anda mungkin diminta untuk memasukkan: nama, nombor telefon, alamat e-mel atau alamat surat-menyurat anda. Anda boleh, walau bagaimanapun, melawat tapak kami tanpa nama.

Untuk apa kami menggunakan maklumat anda?

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan dalam salah satu cara berikut:

 

  • Untuk menambah baik laman web kami

Kami sentiasa berusaha untuk menambah baik tawaran tapak web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda
 

  • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan

Maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda
 

  • Untuk memproses transaksi

Maklumat anda, sama ada awam atau persendirian, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain atas apa jua sebab sekalipun, tanpa kebenaran anda, selain untuk tujuan nyata menghantar produk atau perkhidmatan yang dibeli yang diminta.


Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda memasukkan, menyerahkan atau mengakses maklumat peribadi anda.

Adakah kita menggunakan kuki?

Kami mungkin menggunakan kuki.

Adakah kami mendedahkan sebarang maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, berdagang, atau sebaliknya memindahkan maklumat pengenalan peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan tapak web kami, menjalankan perniagaan kami atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pelepasan adalah sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar tapak kami atau melindungi hak, harta benda atau keselamatan kami atau orang lain. Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan atau kegunaan lain.

Pautan pihak ketiga

Kadangkala, mengikut budi bicara kami, kami mungkin memasukkan atau menawarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga di tapak web kami. Tapak pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti laman web yang dipautkan ini. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti tapak kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas tentang tapak ini.

Dasar Privasi Dalam Talian Sahaja

Dasar privasi dalam talian ini hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpul melalui laman web kami dan bukan untuk maklumat yang dikumpul di luar talian.

Persetujuan Anda

Dengan menggunakan tapak kami, anda bersetuju dengan dasar privasi tapak web kami.

bottom of page