top of page
biogas malaysia true eco sdn bhd

Biogas , Rawatan Efluen & Pengurangan Gas Sisa

Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan dan Pentauliahan

Reka bentuk loji

Perolehan

Berurusan dengan pihak berkuasa

Kerja-kerja pembinaan
Pengurusan dan pemantauan projek
Pengujian dan pentauliahan
Pelaksanaan Sistem 
Pemantauan prestasi sistem
Latihan dan dokumentasi

Penyerahan loji

Pengubahsuaian

Penilaian kemudahan sedia ada

Tinjauan keadaan tapak

Perolehan

Pembinaan

Pengurusan dan pemantauan projek

Pentauliahan dan pengujian

Latihan dan dokumentasi

Reka bentuk & Perundingan

Memuktamadkan parameter input

Mengesyorkan peralatan

Cadangkan falsafah kawalan proses

Merangka operasi yang mesra pengguna

Mematuhi piawaian pihak berkuasa

Pendekatan yang lebih kos efektif

Integrasi sistem baharu dengan kemudahan sedia ada

Operasi & Penyelenggaraan

Perkhidmatan penyelenggaraan berkala
Sokongan teknikal
Pembaikan dan penyelesaian masalah

Penyediaan tenaga kerja
Latihan pengendali yang berterusan
Pemeriksaan keselamatan

Dokumentasi dan pelaporan

Pengoptimuman Prestasi

 

 

Penilaian kemudahan sedia ada

Pengenalpastian jurang prestasi

Sokongan teknikal & penyelesaian masalah
Latihan pengendali yang berterusan
Pengoptimuman prestasi
Peningkatan kapasiti

Penambahbaikan yang berterusan
 

Teknologi Baharu  / Pengkomersilan Produk

Penyelidikan pasaran

Pelan penembusan pasaran

Perniagaan & perancangan

Pematuhan terhadap peraturan

Pengeluaran dan pembuatan

Pengedaran & logistik

Sokongan dan perkhidmatan pelanggan

Model Kerjasama

EPCC / Sub-kontraktor

perancangan, reka bentuk, perolehan bahan, pembinaan, pengujian dan pentauliahan

Usaha Sama

berkongsi pemilikan, kawalan dan keuntungan usaha baharu itu

Bina-Miliki-Operasikan-Pindah Milik (BOOT)

mereka bentuk, membina, membiayai dan beroperasi untuk tempoh tertentu, kemudian memindahkan hak milik

membekal peralatan, sistem & produk untuk projek anda

Perunding

memberi nasihat & cadangan kepada projek anda, termasuk perancangan strategik, pengurusan projek, dan lain-lain

Pembekal Teknologi

membangunkan, menghantar produk teknologi proprietari atau harta intelek kami, memberi sokongan teknikal dan menyelesaikan masalah

Pembekal Peralatan

bottom of page